PRAKTIJK OEFENTHERAPIE CESAR
WIEGGERS & DE JONGSTE
    
UTRECHT


Heb je pijnklachten van spieren of gewrichten?
Problemen met ademhaling of ontspanning?
Word je hierdoor beperkt in het uitvoeren van je werk, sport of hobby?

Wij kunnen je helpen je klachten te verminderen en je dagelijkse activiteiten weer op te pakken.
De oefentherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk zijn gespecialiseerd in het verbeteren van houdings- en bewegingsgedrag, ademhaling en ontspaning. Je word je meer bewust van je gewoontes en krijgt inzicht in hoe je deze kunt verbeteren waardoor je klachten afnemen. Zo nodig komen wij thuis of op je werk om een passend advies te geven.

Interesse?
Laat je mailadres achter. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met je op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Kinderoefentherapie

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind.
Kinderen huppelen, springen en leren spelenderwijs.
Toch is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.

Is jouw kind motorisch niet zo handig? Valt je kind vaak of is het angstig in het bewegen? Zijn er problemen met schrijven, maak je je zorgen over de houding of heeft je baby een voorkeurshouding? Dan is kinderoefentherapie een uitstekend middel! Kijk rechts op deze pagina voor informatie specifiek voor de leeftijd of doelgroep van jouw kind.

Onze kinderoefentherapeuten zorgen dat:

 •  Bewegen en weer makkelijker en leuker wordt.
 •  De motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van je kind verbetert
 •  Je deskundig advies krijgt

  Kinderoefentherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

  Video's

  Kinderen 0-2 jaar

  Het onderzoek en de behandeling van kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar vindt thuis in hun vertrouwde omgeving plaats. Op deze manier kan concreet en praktisch advies gegeven worden. Het motorisch onderzoek bestaat uit observatie van het spontane bewegen dat het kind laat zien. Daarbij wordt het motorisch niveau bepaald met behulp van speciaal test / screeningsmateriaal en vindt er zo nodig aanvullend onderzoek (bijv. het kijken naar spierspanning of beweeglijkheid van de gewrichten) plaats.

  Soms is naar aanleiding van een motorisch onderzoek advies en voorlichting al voldoende. Als behandeling wel geïndiceerd is, bestaat deze met name uit hanterings-, positionerings- en speladviezen. Deze worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging. U krijgt bijvoorbeeld advies over de manier waarop u uw kindje het beste kan neerleggen en oppakken. Er wordt ook gekeken naar de omgevingsfactoren, bijvoorbeeld naar de plaats van het ledikant of naar de ondergrond waarop het kindje moet leren kruipen / lopen. Als het nodig is wordt er gebruik gemaakt van speciaal spelmateriaal om de motorische ontwikkeling te stimuleren.

  Voorkeurshouding
  De schedel van de baby is in de eerste levensmaanden relatief zacht. Een voorkeurshouding kan er toe leiden dat het hoofd aan een kant afplat en daardoor scheefgroeit. De afplatting kan zich schuin achter (plagiocephalie) of middenachter (brachycephalie) bevinden. Bij plagiocephalie is er vaak sprake van een asymmetrische stand van de oren: één oor is naar voren en soms wat lager geplaatst en kan afstaan. Het voorhoofd en de wang aan dezelfde zijde kunnen eveneens naar voren staan. Als de voorkeurshouding langer aanhoudt kan asymmetrie in het gezicht ontstaan.

  Indien u zich zorgen maakt over de vorm van het hoofdje van uw baby, omdat het wat platter is aan een zijkant of achterkant, dan is het mogelijk om via een plagiocephalometrie (=PCM) het hoofdje te meten. Dit meetinstrument meet de mate van afplatting van de schedel.

  Bij PCM wordt er gebruik gemaakt van een band van speciaal plastic, dat buigzaam is na opwarming en snel uithardt. De twee centimeter brede plastic band wordt om het hoofd heen gelegd, waardoor de contouren van de schedel duidelijk worden. Deze afdruk van de vorm van het hoofd wordt vervolgens gekopieerd. Tenslotte kan men de mate van (a)symmetrie berekenen door op de kopie lijnen te trekken en de verhouding tussen de lijnen uit te rekenen. Aan de hand van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld en kan evt. helmtherapie worden geadviseerd.

  Peuters en kleuters

  Een veelvoorkomende hulpvraag bij peuters is dat er opvallendheden gezien worden in het looppatroon. Voorbeelden hiervan zijn : veelvuldig struikelen en/of vallen of de voetplaatsing. Ook kan het zijn dat er sprake is van bewegingsangst. Voorbeelden hiervan zijn : het niet durven klimmen/klauteren of houterig bewegen.

  Een veelvoorkomende hulpvraag bij kleuters ligt op het gebied van het evenwicht en de grove motoriek. Voorbeelden hiervan zijn : niet goed kunnen stil zitten / van hun stoeltje vallen, onstuimig bewegen. Ook kan er sprake zijn van problemen op het gebied van de voorbereidende schrijfmotoriek. Voorbeelden hiervan zijn : het niet kiezen van een voorkeurshand of niet tot tekenen komen. Daarnaast kan het zo zijn dat de zwemdocent bijzonderheden ziet tijdens de zwemles. Voorbeelden hiervan zijn : het aanleren van de zwembeweging of onvoldoende gelijktijdig kunnen bewegen van armen en benen bij de schoolslag.

  Het motorisch onderzoek wordt gedaan met leeftijdsgebonden testmateriaal. Daarnaast wordt er een motorische observatie gedaan om te kijken hoe het kind in een vrije situatie beweegt. Indien nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan (er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de beweeglijkheid van de gewrichten of de spierkracht).
  Bij kinderen op deze leeftijd wordt er veel geoefend door middel van vrij spel. De concentratie kan vaak nog niet zolang volgehouden worden. Daarnaast is het opdrachtgericht werken nog niet altijd mogelijk. Door het op de goede manier aanbieden van spelmateriaal kan een kind dan toch uitgedaagd worden motorisch vaardigheden te oefenen die het in het dagelijks leven niet zo snel zal uitvoeren.

  Basisschoolkinderen

  Op deze leeftijd worden de leeftijdsgenootjes steeds belangrijker. Tijdens de bewegingsspelletjes op het schoolplein wil het kind graag goed mee kunnen doen, het bepaalt voor een belangrijk deel zijn plaats in de groep en daardoor zijn gevoel voor eigenwaarde. Verder is het belangrijk dat het schrijven niet te traag verloopt en goed leesbaar is, de houding aan tafel geen vragen oproept en dat bij de opdrachten uw kind zich goed kan blijven concentreren.

  Een veelvuldig voorkomende hulpvraag bij basisschoolkinderen ligt op het gebied van de schrijfmotoriek. Vaak uiten motorische moeilijkheden zich in teken- en schrijfvaardigheden en worden daardoor ook door de leerkracht gesignaleerd. Voorbeelden hiervan zijn: moeite met het aanleren en automatiseren van de lettervormen of een slordig / onregelmatig handschrift.
  Ook kan de (gym)leerkracht tijdens de gymles motorische problemen constateren. Voorbeelden hiervan zijn : moeite hebben met het gooien en vangen van ballen of het rennen. Daarnaast kan het zo zijn dat er via de zwemdocent bijzonderheden in de motoriek worden opgemerkt. Voorbeelden hiervan zijn: onvoldoende gelijktijdig kunnen bewegen van armen en benen bij de schoolslag of weinig kracht in de armen en/of de benen.

  Het motorisch onderzoek wordt gedaan met leeftijdsgebonden testmateriaal. Daarnaast wordt een motorische observatie afgenomen. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, ooghand-coördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding.

  Binnen de behandeling wordt er zoveel mogelijk spelenderwijs geoefend en wordt er gestreefd naar het opdoen van positieve ervaringen. Kinderen leren het meest als zij plezier hebben in wat zij doen. Door het opdoen van positieve ervaringen worden de nieuwe strategieën en/of vaardigheden sneller toegepast in de thuis- en schoolsituatie.

  Jongeren

  Wat doen jongeren bij een oefentherapeut? Sommige jongeren:
 •  Voelen zich onzeker over hun eigen lichaam
 •  Ervaren hun lichaam als een last
 •  Bewegen ongecoördineerd
 •  Hebben een ronde rug en naar voren getrokken schouders

  Des te beter jij je lichaam kent, des te beter ga je je lijf coördineren, besturen en dat geeft steeds meer zelfvertrouwen.

  Veranderingen in je lichaam
  In het begin van de puberteit maakt het lichaam grote veranderingen door, je groeit hard en de vorm van je lichaam verandert. De groei van de armen en benen gaat meestal sneller dan de groei van de romp. Omdat deze groei in een korte tijd gebeurt kan dit problemen geven met de coördinatie van je bewegingen. Je beweegt wat slordig en slungelig. Dat kan je onzeker maken over je lichaam over je bewegingen en dat leidt nogal eens tot onzekerheid.

  Hormonale veranderingen
  Daarnaast heeft ook de hormonale verandering veel invloed op je welbevinden. Je gaat ineens anders tegen dingen aankijken en er anders over denken, je bent bezig je los te maken van je ouders en dat gaat wel eens gepaard met spanning, ruzie en zelfs pijn. Soms kun je niet naar buiten komen met die spanning, het maakt je onzeker en dat uit zich in je houding. Een ronde rug en je schouders naar voren kunnen komen door je onzekere gevoelens en die onzekere houding maakt je vaak nog onzekerder. Je raakt steeds meer de weg kwijt in je eigen lichaam. En wat doe je dan? Door huiswerk, heen en weer fietsen naar school, minder buitenspelen, nieuwe interesses en de uitbundige groei van je lichaam ben je moeilijker te motiveren voor beweging dan in je basisschooltijd. Hoor je bij de groep jongeren die zich onzeker voelt met zijn/haar eigen lichaam, weet dan dat je door meer te bewegen en goed te leren bewegen je lichaam beter gaat leren kennen.

  Met je klachten aan de slag
  Klachten van je houding en beweging kunnen de oorzaak zijn voor andere lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, knieklachten enz. Er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken zijn. Het is daarom altijd goed om je klachten te bespreken met je ouders en met de huisarts. De huisarts zal onderzoek gaan doen naar de oorzaak van de klachten en kan je dan adviseren om naar een oefentherapeut te gaan.

  Naar een oefentherapeut
  De huisarts of eventueel een specialist kan je adviseren om met je lichaamshouding en bewegingen aan het werk te gaan bij een oefentherapeut. Ook kun je op eigen initiatief, in overleg met je ouders / verzorgers een afspraak maken bij een oefentherapeut. De oefentherapeut zal je gaan onderzoeken en de klachten met je bespreken. Na een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een bewegingsonderzoek bespreekt de oefentherapeut met je wat jullie gaan doen aan jou houding en of bewegingen. Zo kan het zijn dat je spierversterkende oefeningen moet gaan doen, of oefeningen om de beweeglijkheid van de gewrichten te verbeteren, oefeningen om je spieren soepeler te maken, coördinatie oefeningen en je gaat werken aan verbetering van houdings- en bewegingsgedrag.

  Aan het werk
  De oefentherapeut zal samen met je aan de slag gaan en als een echte coach loodst de oefentherapeut jou door je lichaam om het beter te leren kennen en beter te leren beheersen. Naast bewegingen die je in het dagelijks bewegen ook doet, zul je gerichte oefeningen gaan doen om tot en betere houding te komen. Ook zal de therapeut met jou op zoek gaan naar extra beweging voor jou, een uur per dag intensief bewegen heeft je lichaam nodig. Dit kan met sporten bij een vereniging, maar natuurlijk ook met inline skaten, hardlopen, fietsen, rolschaatsen, flink met de hond wandelen of misschien weet jij nog een andere bewegingsuitdaging.

  Je houding verbetert je zelfvertrouwen
  Meer bewegen geeft een betere conditie, je zit beter in je vel, je gaat prettiger bewegen, je meer thuis voelen in je eigen lichaam, je houding verbetert en je zelfvertrouwen groeit.

  Sensomotorische integratie

  Het kan zijn dat het kind problemen heeft met de verwerking van zintuiglijke informatie. Ieder mens heeft zintuigen waarmee er informatie van het eigen lichaam en uit de omgeving wordt verkregen en verwerkt. Meestal gaat de verwerking hiervan goed, en wordt er een goed en begrijpelijk plaatje van de omgeving en van jezelf in die omgeving opgebouwd. Daardoor kan er efficiënt gereageerd worden op de omgeving. Het inschatten van de vaardigheden is adequaat. Dit helpt om zelfvertrouwen te verkrijgen. Als de sensorische informatie niet goed verwerkt wordt, dan kunnen er problemen zijn zoals faalangst of overmoedig gedrag, waarbij het gevaar niet goed wordt ingeschat.

  Indien de zintuiglijke informatie te sterk doorkomt, kan het ook zijn dat er sprake is van overgevoeligheid. Sommige kinderen reageren sterk op aangeraakt worden, waardoor ze snel geïrriteerd zijn zonder te weten waarom. Er kunnen reacties zijn zoals angstig / misselijk / draaierig worden bij schommelen, hoog klimmen of kermis attracties.
  Ook kan een kind snel afgeleid zijn in de klas door geluid en onrust vanuit de omgeving.

  Als de informatie niet sterk doorkomt, maar eerder zwak, dan kan het kind vaak behoefte hebben aan veel en hard bewegen, om toch informatie uit het lichaam te verkrijgen. Deze kinderen zijn veelal lichamelijk onrustig en wriemelen veel. Ze willen veel draaien, rennen, schommelen en maken soms zelfs graag veel geluid. Ze zijn vaak druk en kunnen soms storend zijn voor de omgeving.
  Een combinatie van bovenstaande komt tevens veel voor. Bijna altijd is het reguleren van de 'alertheid' voor deze kinderen een probleem. Een goede sensorische integratie zorgt ervoor dat het zenuwstelsel ons in een goede staat van alertheid brengt en houdt. Bij rustige activiteiten zorgt het dat het kind op een stoel kan blijven zitten zonder dat het snel onrustig wordt of wat slaperig en inactief (moe!) wordt. In beide gevallen is het kind niet goed in staat om op te blijven letten en taken te voltooien. Als er een actieve houding wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij de gymles, dan moet het kind de juiste alertheid kunnen vasthouden en niet 'doordraaien' of zich heel snel moe en slap voelen.

  Tijdens het sensomotorisch onderzoek wordt er gekeken naar de verwerking van vestibulaire, tactiele en proprioceptieve prikkels. Daarnaast wordt er een motorisch onderzoek afgenomen.

  Het vestibulaire systeem (evenwicht) omvat evenwichtszintuigen die gelegen zijn in het binnenoor. Het reageert op zwaartekracht en beweging en geeft basale informatie die nodig is voor het handhaven van een stabiele en veilige houding, voor grove en fijne motorische vaardigheden, oogcontrole en voor een goede spierspanning.
  Het tactiele systeem (de tast) geeft basale informatie voor het lichaamsschema, de spiercontrole, motorplanning en visuele perceptie.
  Het proprioceptieve systeem (diepe gevoel) is gelegen in gewrichten, pezen en spieren en geeft informatie over de stand van het lichaam en regelt de spierspanning. Informatie van dit systeem draagt bij aan een stabiele houding en het lichaamsschema.

  De behandeling gebeurt spelenderwijs. Het kind heeft zelf een grote inbreng.
  De activiteiten zijn echter zo opgezet en ontworpen dat ze de juiste sensorische informatie verschaffen en de daarop passende reactie uitlokken.

  Houdings- en bewegingsproblematiek

  Ook bij kinderen kunnen zich allerlei problemen voordoen op het gebied van houding en beweging. Groei, fysieke belasting en beweging hebben invloed op de houdings- en bewegingsgedrag, evenals sociale en psychische factoren. Kinderen zijn zich voortdurend en op iedere leeftijd aan het ontwikkelen. De eerste 6 á 7 jaar wordt de belangrijkste basis gelegd voor de houding en beweging van kinderen. Vervolgens vindt er in de puberteit een groeispurt plaats. Deze is voor een belangrijk deel bepalend voor het houdings- en bewegingsgedrag op latere leeftijd.

  Vroegtijdige onderkenning van houdings- en/of bewegingsafwijkingen is van groot belang aangezien deze het beste te corrigeren zijn tijdens de groei en gedurende de motorische ontwikkeling.
  Bij kinderen kunnen houdings- en bewegingsproblemen dicht op problemen in de motorische ontwikkeling liggen. Soms zijn deze ook niet duidelijk te onderscheiden. De behandeling wordt op een speelse manier gegeven passend bij het motorisch niveau van het kind.

  Factoren die van invloed kunnen zijn op houdingsafwijkingen en problemen bij het bewegen zijn onder andere:

 •  In aanleg slap steunweefsel, zwak kraakbeen of slappe spieren
 •  Achterblijven van de groei van de spieren
 •  Overbelasting van spieren, door verkeerd gebruik van het lichaam
 •  Groeistoornissen
 •  Problemen met stabiliteit en evenwicht van het lichaam
 •  Motorische ontwikkelingsachterstand
 •  Sociale en psychische problemen

  Enkele voorbeelden van houdingsafwijkingen zijn een:
 •  versterkte thoracale kyfose (een te bolle bovenrug)
 •  versterkte lumbale lordose (een te holle onderrug)
 •  scoliose (zijwaartse verkromming van de wervelkolom)
 •  standsafwijkingen van de voeten, bijv. platvoeten
 •  standsafwijkingen van de knieën, bijv. x-knieën
 •  afstaande schouderbladen of opgetrokken schouders
 •  beenlengteverschil

  Houdingsafwijkingen noemen we functioneel wanneer deze met behulp van eigen spierkracht te corrigeren zijn. Wanneer dit niet het geval is spreken we van structurele afwijkingen. Leerkrachten en ouders kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het bewust maken van houding en beweging van het kind. De leerkracht kan er bijvoorbeeld op letten dat het kind op passend meubilair zit.

  Poep- en plasprobleem bij kinderen

  Niemand wordt zindelijk geboren; plas en ontlasting ophouden is iets wat we allemaal moeten leren.
  Soms lukt het kinderen niet om zindelijk te worden. Of ze zijn zindelijk en krijgen weer last van in hun broek of bed plassen als ze wat ouder zijn. Zindelijkheid hoort net als leren lopen en praten bij de ontwikkeling van het kind. De meeste kinderen worden zindelijk tussen hun 2e en 4e jaar. Maar het ene kind is sneller in zijn ontwikkeling dan het andere kind.
  In Nederland wordt verwacht dat als kleuters naar school gaan, ze overdag droog en schoon zijn. Een ongelukje mag natuurlijk nog gebeuren. Voor de nachten wordt in het algemeen later verwacht dat kinderen droog doorslapen.

  De meest voorkomende poepproblemen zijn verstopping (obstipatie), vieze broeken (fecale incontinentie) en luierpoepen. Grootste boosdoener is obstipatie. Vaak aanwezig zonder dat dit opgemerkt wordt, meestal omdat het kind dagelijks poept.
  Waar het om gaat is wat en hoe het kind poept en hoeveel last het kind hierbij ervaart. Een paar signalen zijn buikpijn, niet durven, willen of kunnen poepen, vieze broeken, plasongelukjes en ophoud/uitstelgedrag.
  De meest voorkomende plasprobleem zijn natte broeken (incontinentie) en bedplassen (enuresis nocturn). Plasproblemen kunnen veroorzaakt worden door anatomische afwijkingen (vaak niet trainbaar), door verkeerd plasgedrag en/of slecht voelen (functionele incontinentie) of door het tekortschieten van de sluitspier (stressincontinentie).
  Vaak hebben kinderen met plasproblemen last van verstopping (obstipatie). Verstopping geeft echter druk op de blaas en een verminderd blaasgevoel met daardoor vaak incontinentieklachten.

  Afhankelijk van het kind en het specifieke probleem wordt er gekeken op welke manier het probleem opgelost kan worden.
  Vaak zal het kind een training moeten doen om te leren te voelen wanneer hij/zij moet plassen of poepen. Door middel van boekjes, spelletjes en oefeningen wordt de kinderen een normaal poep- en plaspatroon aangeleerd.

  Benieuwd wat kinderoefentherapie bij deze problematiek voor uw kind kan betekenen?
  Neem dan contact op met de praktijk.

  Volwassenen

  Met oefentherapie gaan we samen voor resultaat! Hoe?

 •  Jouw hulpvraag staat centraal
 •  Je leert zelf je klachten te verminderen of voorkomen
 •  Houdings- en bewegingsadvies gericht op dagelijkse bezigheden
 •  Opbouw van stabiliteit, spierkracht en conditie
 •  Verbetering van ademhaling- en ontspanning  De indicaties die wij het meest behandelen binnen onze praktijk zijn:

 •  Bekkenklachten
 •  Rug-, nek- en schouderklachten
 •  Hoofdpijn
 •  Spanningsklachten
 •  Artrose en reumatische klachten

  Slaapoefentherapie

  Voor problemen met inslapen, doorslapen of te vroeg wakker worden.

  Slapen is gezond en belangrijk voor lichaam & geest. Af en toe een keer slecht slapen is geen probleem. Heb je echter over een langere periode problemen op dit gebied en krijg je klachten op lichamelijk en/of mentaal vlak, dan is het goed om hier iets aan te gaan doen.

  Slaapoefentherapie kan je dan helpen!

  We brengen in kaart hoe persoonlijke zorgen, verkeerde slaapgewoonten en/of lichamelijke klachten invloed kunnen hebben op je slaappatroon. In de behandelingen besteden we dan aandacht aan onder andere slaaphygiëne, slaapdruk, hoe de dag kan doorlopen in de nacht en aan vaardigheden om te ontspannen en los te laten.

  De behandelingen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van je zorgverzekering en hebben geen invloed op je eigen risico. Ben je benieuwd of slaapoefentherapie jou kan helpen? Neem dan contact op met de praktijk!

  Rondom zwangerschap

  Tijdens en na je zwangerschap verandert er veel in je lichaam. Hierdoor kun je klachten ontwikkelen. Klachten rondom de zwangerschap en bevalling die wij het meest behandelen zijn:

 •  Bekkenklachten
 •  Bekkenbodemklachten (incontinentie, obstipatie, verzakkingsklachten)
 •  Rug-, nek- en schouderklachten
 •  Spanningsklachten

  Herken je deze klachten? Kies dan voor oefentherapie! Wat doen we?

 •   Je leert zelf je klachten verminderen of voorkomen
 •  Deskundige voorbereiding op je bevalling
 •  Houdings- en bewegingsadvies tijdens je zwangerschap, kraamtijd en dagelijkse activiteiten met je baby.

  Is individuele behandeling niet nodig, maar wil je wel graag goed bewegen tijdens of na de zwangerschap en / of je goed voorbereiden op je bevalling? Kijk dan naar ons aanbod van zwangerschapscursussen.

  Inloggen video's  Lester Youngpad 2 - 3543 GJ - Utrecht - 030-7854433
  naar de desktop versie